THE PRONURA

THE PRONURA NEWS

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ของ THE PRONURA ได้ทางช่องทางนี้

Slide 1

26.05.2022

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ The Pronura ผ่านหนังสือพิมพ์ THE STANDARD ...

Slide 1

19.08.2022

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ได้ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนจากพืชออร์แกนิค ในรายการ TNN HEALTH

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ The Pronura ผ่านหนังสือพิมพ์ THE STANDARD ...

Slide 1

24.06.2023

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ The Pronura ผ่านหนังสือพิมพ์ THE STANDARD ...

Slide 1

29.06.2023

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร”

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ The Pronura ผ่านหนังสือพิมพ์ THE STANDARD ...

previous arrow
next arrow

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย The Pronura เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2023

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมออกบูธในงาน InterCare Asia 2023” INT’L HEALTH & WELLNESS EXPO FOR ELDERLY & HEALTH CONSCIOUS PEOPLE เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับทุกวัย ครบวงจร

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย The Pronura เข้าร่วมออกบูธในงาน PLANT BASED FESTIVAL 2023

บริษัท รอยส์ แล็บฯ เข้าร่วมออกบูธในงาน PLANT BASED FESTIVAL 2023 “Food for Better Life Better Environment” มหกรรมที่รวบรวมอาหาร Plant Based ทุกประเภททั้ง Ready to Cook และ Ready to Eat จากกว่า 80 บูธ…

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย The Pronura เข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร”

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำทีมเข้าร่วมออกบูธในงาน Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมคนในวัยทำงานก่อนเกษียณ…

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย The Pronura เข้าร่วมออกบูธในงาน Amarin Expo 2023

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมพร้อมยกทัพสินค้า รวมถึง The Pronuraออกบูธในงาน Amarin Expo 2023 งานแสดงนวัตกรรมงานแฟร์ที่รวมรวมตัวแบรนด์จาก Amarin …

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วย The Pronura เข้าร่วมออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมพร้อมยกทัพสินค้า รวมั้ง The Pronura ออกบูธในงาน INTERCARE ASIA 2022 งานแสดงนวัตกรรม สินค้าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ…

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน The Foodism Show พร้อมเปิดตัว The Pronura

 บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมยกทัพสินค้าพร้อมด้วย The Pronura ออกบูธในงาน The Foodism Show งานจีดแสดงที่รวบรวมอาหารและวัตถุดิบเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะ…

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Plant-Based Festival 2022 พร้อมเปิดตัว The Pronura

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Plant-based Festival 2022 มหกรรมอาหารแห่งอนาคต พร้อมเปิดตัว Product น้องใหม่ The Pronura… 

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย พร้อมเปิดตัว The Pronura

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำทีมออกบูธในงาน Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย พร้อมเปิดตัว Product น้องใหม่ The Pronura… 

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ได้ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนจากพืชออร์แกนิค ในรายการ TNN HEALTH

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนจากพืชออร์แกนิค “The Pronura” …

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ The Pronura ผ่านหนังสือพิมพ์ THE STANDARD …

บริษัท รอยส์ แล็บฯ นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Bangkok Post พร้อมเปิดตัว โปรนูลา โปรตีนจากพืชออร์แกนิค

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์ฯ นำโดยดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าว Bangkok Post Thailand รวมทั้งเปิดตัว Product น้องใหม่อย่าง The Pronura Plant Protein Plus โปรตีนจากพืชออแกนิค …

รอยส์ แล็บ เปิดตัว โปรนูลา โปรตีนจากพืชออร์แกนิค ผ่านหนังสือพิมพ์ ฐานธุรกิจ

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดตัว “โปรนูลา” (The Pronura) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร …

รอยส์ แล็บ เปิดตัว โปรนูลา โปรตีนจากพืชออร์แกนิค ตอกย้ำความมุ่งมั่น “สร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทย”

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดตัว “โปรนูลา” (The Pronura) …

‘รอยส์ แล็บ’ ชูผลิตภัณฑ์ ‘แพลนต์เบส โปรตีน’ รับเทรนด์สุขภาพ จัดเต็มใน ‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’

ดร.ศุภณิจ กุลศิริ  Corporate Social and Environmental Responsibility Consultant บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ THE PRONURA PLANT PROTEIN PLUS ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ KHAOSOD  …

บริษัท รอยส์ แล็บฯ นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ พร้อมเปิดตัว THE PRONURA

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดตัว “โปรนูลา” (The Pronura)…

error: Content is protected !!