THE PRONURA

บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ THE STANDARD

ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IMMUNE LAB BETA GLUCAN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาว ถึงความจำเป็นที่คนไทยจะต้องสร้างเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ล่าสุด รอยส์ แล็บ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรนูลา (The Pronura)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
error: Content is protected !!