THE PRONURA

ภาวะการขาดสารอาหารของผู้ป่วย

       โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังอยู่ในช่วงการรักษาแบบให้เคมีบำบัด มักจะเกิดภาวะการเบื่ออาหาร หรือทานอะไรไม่ลง จนทำให้เกิดภาวการณ์ขาดสารอาหารได้ แต่ในขณะเดียวกันร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดก็ต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนที่จะไปซ่อมแซมหรือฟื้นฟู ดังนั้นผู้ป่วยที่ทานอะไรไม่ลง ก็มักจะมีปัญหาในการรักษา จนทำให้ไม่สามารถรักษาได้ต่อเนื่อง และมักไม่ประสบความสำเร็จในการรักษา ดังนั้นเราควรหาสารอาหารประเภทโปรตีนมาเสริมให้ผู้ป่วย และโปรตีนที่นำมาใช้ควรเป็นโปรตีนที่ทานง่าย ดูดซึมง่าย ไม่มีคอเรสเตอรรอล ที่สำคัญควรมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากโปรตีนที่เสริม ผู้ป่วยยังต้องการสารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และช่วยระบบขับถ่าย และถ้ามีกลุ่มสารที่ลดการอักเสบได้ เช่น กรดไขมันดี โอเมก้า 3 ที่มี EPA และ DHA สูงก็ จะยิ่งทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและลดอาการอักเสบต่างๆตามร่างกาย อย่างไรก็ตามผู้ป่วยก็ยังควรทานสารอาหารให้ครบ 5 หมู่

error: Content is protected !!