THE PRONURA

ทำไมผู้สูงอายุจึงต้องเสริมโปรตีน

      ทราบไหมครับว่าคนโดยทั่วไปแม้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรแต่มวลกล้ามเนื้อก็จะลดลงเรื่อยๆ การสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้คนเราเคลื่อนไหวได้น้อยลง หรืออาจมีอาการกล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าหากกล้ามเนื้อมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ร่างกายจะให้ความสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อก่อนการซ่อมแซมบาดแผล เมื่อร่างกายไม่รักษาบาดแผล แผลเรื้อรังไม่หาย การรับประทานโปรตีนคุณภาพดีเป็นประจำทุกวันจะช่วยชะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อได้ ลูกหลานจึงควรใส่ใจคุณพ่อคุณแม่ให้รับประทานโปรตีนให้เพียงพอ

error: Content is protected !!