THE PRONURA

ทานโปรตีนพืชอย่างไรให้ได้ประโยชน์

      การกินโปรตีนให้ได้ประโยชน์ต้องคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของโปรตีนเป็นสำคัญเวลาเรารับประทานโปรตีนเข้าไป,ร่างกายจะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนเพื่อนำไปใช้งานต่างๆเช่น ซ่อมแซมหรือเสริมสร้างเซลล์ที่สึกหรอโปรตีนที่มีคุณภาพจะประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิดในสัดส่วนที่ ร่างกายต้องการ โดยกรดอะมิโนจำเป็นนี้จะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ จะได้จากการรับประทานเท่านั้น โปรตีนจากสัตว์จะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ซึ่งในโปรตีนพืชจะมีไม่ครบถ้วน เนื่องจากพืชแต่ละชนิดประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นในรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วพืชตระกูลถั่ว มีกรดอะมิโนไลซีน (lysine) สูง แต่กลับมีกรดอะมิโนเมไธโอนีน (methionine) ต่ำ ในทางตรงข้าม ธัญพืช เช่น ข้าว งา มีเมไธโอนี่นสูง แต่มีไลซีนต่ำ และ พืชจำพวกSuperfood บางชนิด เช่น ควินัว จะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิดดังนั้นเคล็ดลับง่ายๆ ในการนโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ เลือกกินผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรโปรตีนจากพืชที่หลากหลายเพื่อให้ได้กรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิด หากเรารู้จักเลือกกินอย่างเข้าใจ โปรตีนจากพืชก็สามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสำหรับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงได้อีกทางหนึ่ง

error: Content is protected !!